Her kan du også søkja om betalingsutsetjing i inntil 30 dagar. Du må logga deg inn med BankID eller ei anna metode i IDPorten. Her ligg faktura tilbake til og med 2018.

Digital post
Tidligare vart alle faktura, purringar og krav om inkasso frå kommunen sendt på papir. Dei havna i folk sine vanlege postkassar. Breva vert no sende til innbyggjarane sin digitale postkasse. Det vil sei anten Digipost eller eBoks. Desse breva vert ikkje sendt ut på papir i tillegg. Du vert varsla på e-post eller SMS når du mottek post digitalt.

Dersom du ikkje har valt ein digital postkasse, vil brevet verta sendt til deg i Altinn. Dersom posten ikkje vert opna i Altinn innan 40 timar, vert brevet sendt ut på papir. Brukar du verken Digipost, eBoks eller Altinn, vert brevet sendt direkte ut på papir i vanleg post.

Altinn vert også brukt av firma, lag og foreiningar som er registrert i einheitsregisteret (Brønnøysund). Desse får tilsendt posten kun digitalt. Firma kan ikkje reservera seg.

Her kan du lesa korleis du oppretter digital postkasse.

Dersom du ikkje ynskjer digital post, kan du reservera deg i Kontakt- og reservasjonsregisteret (eller ringe 800 30 300). Har du reservert deg mot digital forsendelse, får du posten kun på papir. Reservasjonen kan endrast.

Fordeler
Det er fleire fordeler med å motta post digitalt. For det første er det ein trygg måte å motta dokument på. Det er ekstra viktig for sensitive opplysningar. I tillegg får du samla alle viktige dokument på ein plass. Snart kan du få alle viktige brev frå det offentlege til den digitale postkassen din. Den er også lett tilgjengeleg på internett. Digital post kjem også raskare fram til deg. I tillegg sparar digital post det offentlege for store utgifter. Kvart år har kommunen fleire hundre tusen kroner i portoutgifter.

Kontakt
Hjelp til digital postkasse finner du i følgjande lenke: Velg digital postkasse. Trykk på "Trenger du hjelp?" for brukarstøtte.

Når du får faktura frå kommunen så finn du fleire telefonnummer nederst på arket. Her står kontaktinfo til saksbehandlar innan dei ulike tenesteområda: Eigedomsskatt, Feiing, Vatn og avløp. Dersom du har spørsmål om betaling skal du ta kontakt med økonomikontoret.

Dersom du har spørsmål knytt til renovasjon og slamtømming tek du kontakt med SIM 53 45 78 50.

Elles kan du ringja sentralbordet kommunen. Det er ope kvar dag mellom kl. 08.00 og 15.00. Sentralbordet har telefon 53 48 31 00.

Forfall kommunale avgifter Kvinnherad kommune:

•          Første termin har forfall 15.03. og gjeld for perioden 01.01.- 30.03.

•          Andre termin har forfall 15.05. og gjeld for perioden 01.04.- 31.06.

•          Tredje termin har forfall 15.09. og gjeld for perioden 01.07.- 30.09.

•          Fjerde termin har forfall 15.11. og gjeld for perioden 01.10.- 31.12.


Du kan også be om å få faktura tilsendt kvar månad. Månadleg innbetaling krev at du har avtalegiro eller e faktura.
Slik avtale inngår du med banken din, eller via denne lenka: Inngå E-faktura/avtalegiro