Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image
Trivselsjente

Trivselsprogrammet

Kvinnherad kommune har tre skular som er med i Trivselsprogrammet; Malmanger skule, Undarheim skule og Halsnøy skule. Måndag 9.september blir det kurs for 60 elevar som skal vere trivselsleiarar i friminutta på skulen. Trivselsleiarane får ansvar for å organisere og leie ulike aktivitetar i friminutta.

Rosendal nye ungdomsskule

Måndag 2.september blr det open skule frå kl.18.00 - 20.00 for alle som vil sjå kor fint det er blitt.

Kafe med sal av kaffe og kaker.

Ølve Montessoriskule - første private grunnskule i Sunnhordland?

Våren 2013 vart Ølve skule nedlagt, og i haust starta Ølve Montessoriskule opp med 36 elevar. Ølvesbuen har lagt ned mykje arbeid for å få dette til.

Hein Bondevik er tilsett som rektor på skulen.

Forskrift om felles ordensreglement for grunnskulen

Komitè for oppvekst, kultur og idrett vedtok i dag 25.01.2011, forskrifta om ordensreglement.
Forskrifta vil bli gjort gjeldande frå skulestart hausten 2011.
Klikk på "Les meir" for å laste opp forskrifta.
Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no