Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image

Tilsyn - gratisprinsippet

Kvinnherad kommune. Rett til gratis grunnskuleopplæring


Dato: 1. februar 2017 - 13. februar 2017
Stad: Kvinnherad kommune. Rosendal ungdomsskule. Husnes ungdomsskule
Ansvarleg: Utdanningsavdelinga
 

Fylkesmannen har ført tilsyn med Kvinnherad kommune ved Rosendal ungdomsskule og Husnes ungdomsskule. Tema var elevane sin rett til gratis grunnskuleopplæring. Fylkesmannen fann ikkje brot på opplæringslova. 

Framlegg til barnehage- og skulerute 2017-2018

Framlegget vil bli sendt på høyring i veke 46.

Vidareutdanning

Skuleåret 2016-2017 har Kvinnherad kommune 19 lærarar som tar statleg vidareutdanning; 17 lærarar der matematikk, engelsk og andrespråkspedagogikk har flest søkjarar.

Ei tar vidareutdanning innanfor PPT, og ei PPU (praktisk pedagogisk utdanning - ped.sem)

 

Ny nettside om mobbing

Nullmobbing.no

Informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter. 

nullmobbing small bla.png

http://www.udir.no/nullmobbing/

 

Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no