Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
09. juli kl. 13:46

Stor skogbrannfare gjer at vakthavande brannsjef i Kvinnherad innfører totalforbod mot tenning av bål og bruk av open eld med umiddelbar verknad og inntil vidare.

Les meir clear

Vedtekter for SFO

Revidert mars 2018

Søknadsfrist for SFO 2018 er 15. april

Høyringsforslag - Endring av skulekretsgrenser

Endringa er heimla i Opplæringslova §8-1; der kommunen kan gi forskrifter om kva for skule dei ulike områda i kommunen soknar til.  Frist for å uttale seg er sett til 4.mai. Send innspel til post.kvinnherad.kommune.no, eller til Kvinnherad kommune, Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal.

Rådmannen

Vedteken barnehage- og skulerute 2018-2019

 

Barnehage-og skuleruta 2018-2019

I medhald av Opplæringslova §2-2 Omfang av grunnskuleopplæringa i tid, og i medhald av delegert avgjerdsrett til rådmannen, er barnehage- og skuleruta for 2018-2019 vedteken.

Utkastet har vore på høyring, jf. Forvaltningslova kap III.

Barnehage- og skuleruta 2018-2019 finn du på Kvinnherad kommune si heimeside:

www.kvinnherad.kommune.no