Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image

Kva skjer i Kvinnherad?

April 2014
MaTiOnToFr
14
  123456
15
78910111213
16
14151617181920
17
21222324252627
18
282930    

Nyhende og aktuelt

Hyttebrann

Mange hytteskorsteinar vert ikkje feid

Kvinnherad brannvern vil ha fokus på førebygging av hyttebrannar. I samarbeid med forsikringsselskapet Tryg, Norsk brannvernforening og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, står dei bak ein kampanje retta mot hyttefolket denne påska.

MOT

MOT-turnè 2014

Onsdag 7. mai kjem MOT-turneen til Kvinnherad kommune. Denne dagen er alle ungdomsskulane invitert til konsert i Husnes Idrettshall.

Studiesenter Kvinnherad

Studiesenter i Kvinnherad frå hausten av!

Kvv kompetanse har, saman med Kvinnherad Næringsservice,  arbeidd for å få etablert eit studiesenter i Kvinnherad.

Vi vil, gjennom denne etableringa, bidra til at Kvinnherad kommune skal vera ein endå meir attraktiv kommune å flytta til, arbeida i og ikkje minst bli verande i.

Det har derfor vore viktig å få på plass eit utdanningstilbod som omfattar høgare utdanning, både fornæringsliv, kommune og einskildpersonar.

Høyring av melding med forslag til konsekvensutgreiingsprogram for Fjellhaugen kraftverk

NVE har motteke melding frå SKL produksjon AS om å få byggje Fjellhaugen kraftverk i Kvinnherad og Etne kommune. Høyringsfrist for uttale til programmet er sett til  2.juni 2014

Høyring og offentleg ettersyn med frist 01.05.2014

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Framlegg til kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv er sendt på høyring og lagt ut til offentleg ettersyn i perioden 25. 04.2014 - 01.05.2014. Her kan du opne/laste ned plandokumentet.

H25

Kvinnherad brannvern søker brannkonstablar

Kvinnherad brannvern har for tida ledig deltidsstilling som brannkonstabel ved brannstasjonane Husnes, Varaldsøy og Fjellberg. Det kan også verta ledige stillingar ved dei andre brannstasjonane i kommunen, ta kontakt for informasjon.

Planlegging

Det er sett i gang planarbeid for ny arealdel til kommuneplanen i Kvinnherad.

Varsel om start av planarbeid og høyring av planprogram for arealdelen til kommuneplan for Kvinnherad 2014 - 2018

Formannskapet vedtok 06.03.2014 å starta arbeid med ny arealdel til kommuneplanen. 

smil

Tilskot til drenering av tidlegare dyrka mark -2014.

GRØFTING AV DYRKA JORD

Ordninga med tilskot til drenering av tidlegare dyrka jord som vart innført i 2013 er vidareført til og å gjelda for 2014. Kvinnherad kommune har  i år fått tildelt kr 240.000 av ein total løyving til Hordaland Fylke på kr 1.600.000.  Det er ein liten auke frå i fjor. Det vert og opna for at kommunar med stor trong for midlar kan søkja om ekstraløyving.

Kvernaneset smil

Søknad om SMIL midler for 2014

SMIL midler 2014

Kvinnherad har i å fått ei løyving på kr 650.000 til «Spesielle miljøtiltak i jordbruket» av ei samla tildeling for Hordaland på kr 7.795.000. Dette er ein liten auke frå i fjor.
Ordninga med tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket har som formål å fremja natur- og kulturminneverdiane i kulturlandskapet, og å redusera forureininga i jordbruket.
Desse midlane har ført til mange positive ringverknader i kommunen, og har vore ein viktig støttespelar for mange av dei som gjer ein innsats for å ta vare på kulturlandskapet rundt oss.

Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no