Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image

Kva skjer i Kvinnherad?

Februar 2017
MaTiOnToFr
05
    12345
06
6789101112
07
13141516171819
08
20212223242526
09
2728     

Nyhende og aktuelt

Folkehelseprofil 2017

Folkehelseinstituttet utarbeidar kvart år ein folkehelseprofil for alle kommunar og fylker i landet. Profilen visar nokre utvalde trekk ved folkehelsa i den enkelte kommune.

Vera Saman - logo

Foreldremøte for barnehagane i Kvinnherad 2.mars kl. 20.00 - kl.21.30 i Kulturhuset Husnes

Tema:
Foreldra si rolle når det gjeld relasjonsbygging, grensesetjing og førebygging av mobbing og negative handlingar

Møte i Kontrollutvalet 27.02.17

Kommunestyresalen kl. 10.00

Eigedomsskatt 2017

Eigedomsskatteliste for året 2017 vert i veke 7 lagt ut til offentleg ettersyn på Rådhuset og Biblioteket. 

God start i 2017. Verdien har auka med kr. 11,5 mill i 2017.

Kraftfondet pr. 14. februar 2017

Kraftfondet har sidan nyttår auka frå kr.649,9 mill. til 661,4 mill. Ein auke på 1,81 % på 1,5 månad.

Auken er størst for fondet sine plasseringar i norske aksjer og Storebrand Vekst har steget med 5,18 %. Dårlegast av aksjefonda har so langt Holberg Triton ( sjømat) vore med -1,41%.. Plasseringen i eigedom har steget med 0,88 %.

Bie 1

Fagmøte om Birøkt fredag 17. februar kl 19.00 i Rosendal

Norsk Landbruksrådgiving arrangerer fagmøte om pollineringsretta birøkt  i samarbeid med landbrukskontoret. 

Møte i formannskapet 09.02.17

tilskot

Søknadsfrist 15.03

Tilskot til frivillig kulturarbeid

Kvinnherad kommune lyser ut følgjande tilskot til frivillig kulturarbeid i 2017

Deltakarar i opplæringa

Grunnleggjande kurs for brannkonstablar

Deltids brannkonstablar i Kvinnherad har gjennomført eit grunnleggjande kurs i brannvern. Det er det tredje kurset som vert gjennomført sidan 2013. Kurset er lovpålagt og alle brannkonstablar må gjennomføra dette.
Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no