Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image
Film2

Avtale med FILM & KINO

Digitalisering av Husnes Kino

Husnes Kino vert digitalisert i 2010. Avtale med FILM & KINO er underskriven av Rådmannen.

Husnes Kino

Husnes Kino vert driven av kommunen og held til i Husnes Kulturhus.

Bygdekino Hatlestrand

Bygdekinoen på Hatlestrand held til i Strand-/Ulv-hallen.

King Oscar Kino

King Oscar Kino held til i Halsnøy Samfunnshus, Sæbøvik. Kinoen vert driven etter dugnadsprinsippet, og tilfører Halsnøy samfunnshus viktige inntekter. King Oscar kino har normalt framsyning to gonger i veka:
Fredag og sundag. I tillegg er det av og til familieframsyningar på laurdagar.
Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no