Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image
k6130

Søknadsfrist 15.09.2017

Rullering av plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv og Søknad om spelemidlar 2017

Kulturdepartementet fordeler kvart år tilskot av spelemidlane til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, slik at flest mogleg kan drive idrett og fysisk aktivitet. Anlegg som det skal søkjast om spelemidlar til må vera del av Kommunen sin handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Handlingsprogrammet vert rullert kvart år.

Turgutta

Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2015-2022

Kvinnherad kommunestyre vedtok plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-2022

 

 

Turgutta

Rullering av Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv, Handlingsprogram 2016-2019

For årleg rullering av handlingsprogram i kommunedelplanar skal forslag til vedtak i kommunestyret  gjerast offentleg minst 30 dagar før kommunestyret si behandling. Kommunestyret skal ha oppe rullering av Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 19.11

båt

Me tilbyr kjekke feriedagar for born i 1. til 5. klasse.

Bli med på Aktivitetsdagar!

Meld deg på ein eller fleire dagar.
Opplegget varar frå klokka 08.00 til 15.00 og me byr på god mat.
Pris: kr 50,- per dag
Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no