Kontakt

Tlf. 53 46 17 00
Epost

Einingsleiar
Anne Tangen Rørdal
Tlf. 909 49 750

Besøksadresse
Stølshaugvegen 3
5460 Husnes

Lokale nummer
Samhandlingsavdeling - gruppe 1, tlf. 53 46 17 70
Demensavdeling - gruppe 2 (har to underavdelingar;
F-bygget, tlf. 53 46 17 60
Bestastova, tlf. 53 46 17 63
Somatisk avdeling - gruppe 3, tlf. 53 46 17 64

Om