Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image

Kontaktperson

Fagkoordinator internutvikling
Gunn Fosse
Telefon: 53 48 31 52
Epost

Lover

Lov om barn og foreldre (barnelova) § 47 Rett til opplysningar om barnet

Informasjon frå skolen til ikkje-sambuande foreldre

Oppdatert: 28.12.2012 09:28
Generelt
Tema
- Skule, utdanning og SFO
- Skulane
- SFO
Beskrivelse

Dersom foreldra har felles foreldreansvar for barnet, har begge foreldra rett til den same informasjonen om barnet sin skolegang frå skolen si side og har same retten til å delta på foreldremøte.

Dersom foreldra ikkje har felles foreldreansvar for barnet, har også den av dei biologiske foreldra som ikkje har foreldreansvar, rett til informasjon om barnet sin skolegang, men berre dersom vedkomande spør skolen spesielt. Ein har i utgangspunktet ikkje rett til å delta på foreldremøte, men vil kunne delta dersom den som har foreldreansvaret, gjev sitt samtykke. Skolen kan likevel avtale eigne møte med den biologiske forelderen, men kan og velje å gje informasjonen skriftleg.

Pris for tjenesten
Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Samarbeidet mellom hjem og skole
Serviceerklæring
Praktiske opplysninger
Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Dersom foreldra har felles foreldreansvar og du er den av foreldra som barnet ikkje bur hos, kan du vende deg til skolen og be om å få informasjon direkte. Skolen pliktar da å halde deg løpande orientert om skolegangen til barnet ditt. Er du biologisk forelder, men uten foreldreansvar, har du rett på informasjon berre i dei tilfella du vender deg direkte til skolen.

Søknaden sendes til

Kvinnherad kommune
Rådhuset

5470 Rosendal

Klagemulighet

Du kan klage til Fylkesmannen på avslag om å få informasjon. Før klagen blir sendt dit, skal den instansen i kommunen som har gitt avslaget, vurdere om det er grunn til å endre det. 

Kontaktinformasjon
Ansvarlig enhet
Avdeling:Samfunnsutvikling
Telefon:53 48 31 00
Epost:samfunnsutvikling@kvinnherad.kommune.no
Postadresse:Rådhuset 5470 ROSENDAL
Besøksadresse:5470 ROSENDAL
Andre opplysninger
Dato oppdatert
2012-12-28 09:28
Gyldig fra
2009-05-22
Gyldig til
2013-12-31
Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no