Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image

Vaksinar

Oppdatert: 28.12.2012 14:05
Generelt
Tema
- Helse
- Helsestasjon
Beskrivelse

Helse- og omsorgstenesta tilbyr deg vaksinering mot smittsomme sjukdommar. Ta kontakt med fastlegen eller helsestasjonen. Det nasjonale vaksinasjonsprogrammet inneheld

  • barnevaksinasjonar til alle barn i førskule- og grunnskulealder
  • årleg sesonginfluensavaksinasjon til personar som er særleg utsette
  • vaksinasjon mot pandemisk influensa
  • andre vaksinar til visse risikogrupper (t.d. pneumokokkvaksine, hepatittvaksine, BCG)
Målgruppe

Personar som bur eller har mellombels tilhald i kommunen

Kriterier/vilkår

Nasjonalt folkehelseinstitutt fastset kva for personar som er i risikogruppene og som skal få tilbod om sesonginfluensavaksinasjon. Ved pandemisk influensa tilbyr kommunen vaksinering etter retningsliner frå Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Pris for tjenesten

Barnevaksinasjon er gratis. Elles betaler du ein eigendel.


Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Pasient og tolk. En brosjyre om tolk i helsetjenesten
Serviceerklæring
Praktiske opplysninger
Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

I Kvinnherad kommune er det som oftast helsestasjonane som har ansvaret for vaksinasjonsprogram og utanlandsvaksinering. Du kan også bestille vaksinasjon hos fastlegen din. 

Klagemulighet

Dersom du meiner du ikkje får nødvendig hjelp eller er misnøgd med korleis tenesta er utført, kan du sende ein klage til kommunen eller direkte til tenesteytaren. Forklar kva du er misnøgd med og kva for endringar du ønskjer.

Kontaktinformasjon
Ansvarlig enhet
Avdeling:Teneste, tiltak for barn og unge (TTBU)
Andre opplysninger
Dato oppdatert
2012-12-28 14:05
Gyldig fra
2009-07-21
Gyldig til
2014-01-31
Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no