Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image

Ergoterapi

Oppdatert: 28.12.2012 12:50
Generelt
Alternativt navn
Ergoterapi
Tema
- Helse
Beskrivelse

Har du problem med å greie dine daglege gjeremål fordi du er sjuk, skada eller av andre årsaker, kan du få hjelp frå ein ergoterapeut. Ergoterapeuten

  • kartleggjer funksjonar og tilpassar aktivitetar/arbeidsvanar
  • formidlar og tilpassar tekniske hjelpemiddel
  • leggjer til rette fysiske omgivnader i heimen, i barnehagen, på skulen og på arbeidsplassen

Tenesta inngår som ein del av kommunen sitt tverrfaglege habiliterings- og rehabiliteringstilbod, både i sjukeheim og i private heim.

Målgruppe

Eldre, personer med nedsatt funksjonsevne og personer som er syke eller skadet

Kriterier/vilkår

Kommunen vil gjere ei fagleg vurdering av behovet ditt for ergoterapi.

Pris for tjenesten

Tenesta er gratis.


Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Serviceerklæring
Praktiske opplysninger
Klagemulighet

Dersom du meiner at du ikkje får nødvendig hjelp eller er misnøgd med utføringa av tenesta, kan du sende ein klage til kommunen eller direkte til tenesteytaren. Forklar kva du er misnøgd med og kva for endringar du ønskjer.

Evt. klage kan sendast til Fagkoordinator for ergo og fysioterapi Mona Enes, Husnestunet, 5460  Husnes

Andre opplysninger
Dato oppdatert
2012-12-28 12:50
Gyldig fra
2012-12-31
Gyldig til
2013-12-31
Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no