Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image
vaksine_100x177

Vaksinasjon

Vaksinasjon av barn, ungdom og vaksne. Alle helsestasjonar i Kvinnherad kommune arbeider med vaksinasjon av barn, ungdom og vaksne.

http://kvinnherad.custompublish.com/influensainformasjon-vinteren-2011.4871271-98991.html

http://kvinnherad.custompublish.com/spoersmaal-ofte-stilt-om-influensa.4872190-98991.html

 

 

Psykisk helsearbeid for barn og unge

Tenesta er eit lågterskeltilbod og dekker heile kommunen. Psykisk helsearbeidar for barn og unge er knytt til helsestasjonstenesta i Kvinnherad. Bruk tilvisningsskjemaet til TTBU (sjå i høgre spalte)

Jordmorbilete

Jordmortenesta

Jordmortenesta er knytta til helsestasjonen. Vi har kontordagar på Husnes, i Rosendal, på Sæbøvik og på Hatlestrand. I Norge er helseoppfølginga i graviditeten eit gratis offentlig tilbod du kan velja å nytta deg av.

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom er eit gratis tilbod for alle mellom 13 til 20 år som treng nokon og snakka med.

Skulehelsetenesta

Skulehelsetenesta er eit lågterkeltilbud som skal vera lett tilgjengeleg for alle elevar i Kvinnherad kommune - t.o.m. vidaregåande skule.

helsestasjon2

Helsestasjon

Helsestasjonen er ein del av kommunehelsetenesta som utøver planmessig, helsefremmande og førebyggjande helsearbeid mot barn og ungdom. Vi har kontor på Husnes, Rosendal, Sæbøvik og Hatlestrand.

Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no