I samband med at Statnett har planar om å søkja konsesjon for ny leidning ut til Haugalandet, er det utarbeid meir detaljerte planar og løysningar. I informasjonsmøta vil vi greie ut for planane og endringar i konsesjonsprosessen.

Onsdag 18.april  

kl 19 00 – 21 00  Informasjonsmøte i Skånevik, på Skånevik Fjordhotel

Torsdag 19.april;

Kl 08 30 – 10 00    Åpent kontor i Etne. Møterom på Fugl Fønix hotel

Kl 11 00 – 17 00   Åpent kontor i Sauda – møterom på Biblioteket

Kl 19 00 – 21 00   Informasjonsmøte i Aksdal på Tysværtunet

Fredag 20.april;

Kl 09 00 – 13 00;   Åpent kontor i Aksdal. Møterom Kammerset på Tysværtunet

Åpent kontor er eit tilbod til grannar til prosjektet, grunneigarar og andre interesserte som ynskjer å få meir informasjon, diskutera  løysningar med oss eller viss det er noko du lurar på.

Kontaktperson i Statnett er prosjektleiar Bente Rudberg, bente.rudberg@statnett.no, tlf 907 50 280