Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image
TV-aksjon

Årets TV-aksjon "Ingen tid å miste" går til Nasjonalforeningen for folkehelsa

Lær meir om demens - Kva er det og kva hjelp kan ein få?

Kulturkafé 15.10.2013 klokka 12.30 i Kulturhuset Husnes

Temakveld 18.10.2013 klokka 18.30 i Valen Kyrkje

TV-aksjon

Me treng fleire bøsseberarar den 20. oktober

Bli bøsseberar!

NRK sin årlege TV-aksjon går i år til Nasjonalforeningen for folkehelsen sitt arbeid med demens. I Kvinnherad treng me nærmare 200 bøsseberar, vil du vera ein av dei så kan du melda deg på her, for så å bli kontakta av den bøsseberaransvarlege i di bygd.

 

Torsdag 3. oktober 2013 kl. 16.00 - Kulturhuset Husnes

Markering av Den internasjonale eldredagen

Program: Dag Helland: Kvinnherad sett utanfrå sidan 1960 Strömkarlen: Trio frå Dresden spelar nordisk og irsk musikk, Middag, Allsong og helsingar. Inngang kr. 150,-

Festidalen får årets Frivilligpris

Styret i Kvinnherad Frivilligsentral har utpeika Festidalen  til årets frivilligprisvinnar i Kvinnherad 2013.

Logo Kvinnherad Frivilligsentral_200x122

Veit du om nokon som fortener denne prisen?

Frivilligprisen 2013

Frivilligprisen vert gjeve til ein initiativrik person, lokal forening eller gruppe, som gjennom sine idear og med sitt pågangsmot har betra trivsel og livskvalitet for andre, og medverka til eit meir ope, aktivt og trygt samfunn.

Send ditt forslag til: FrivilligSentralen@kvinnherad.kommune.no, eller Kvinnherad Frivilligsentral, Postboks 55, 5480 HUSNES innan 16. august. 2013.

båt

Me tilbyr kjekke feriedagar for born i 1. til 5. klasse.

Bli med på Aktivitetsdagar!

Meld deg på ein eller fleire dagar.
Opplegget varar frå klokka 08.00 til 15.00 og me byr på god mat.
Pris: kr 50,- per dag
Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no