Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image

Forslag til barnehage- og skulerute for 2018-2019

Rådmannen har i medhald av Opplæringslova §2-2 utarbeidd framlegg til barnehage- og skulerute for skuleåret 2018 - 2019.

Barnehage- og skulerute 2018-2019 Forslag.pdf

Framlegget ligg på Kvinnherad kommune si heimeside; www.kvinnherad.kommune.no, og vil vere tilgjengeleg på biblioteket på Husnes og på rådhuset i Rosendal. Alle barnehagar og skular får framlegget tilsendt for uttale.

Merknader til framlegget vert å sende til Kvinnherad kommune innan 4. desember.

Postadresse: Kvinnherad kommune, Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal.

E-post: post@kvinnherad.kommune.no.

Rådmannen


Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no