Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image

Foreldrebetaling i barnehage

Satsar for foreldrebetaling i barnehage frå januar 2017

Barnehagebarn i aktivitet

Kvinnherad kommunestyre har vedteke at satsar for foreldrebetaling i kommunale barnehagar skal liggja på maksimalpris som er fastsett av regjeringa. Dette tilseier ein auke på om lag 2,83 % i høve til satsar for 2016.

Satsane gjeld månadleg betaling for barnehageplass.
Betaling for drikke og ev. frukt/måltid kjem i tillegg. Desse satsande er ikkje endra.


Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no