Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image

Foreldrebetaling i barnehage

Satsar for foreldrebetaling i barnehage frå januar 2018

Barnehagebarn i aktivitet

Kvinnherad kommunestyre har vedteke at satsar for foreldrebetaling i kommunale barnehagar skal liggja på maksimalpris som er fastsett av regjeringa.
Satsane gjeld månadleg betaling for barnehageplass. Betaling for drikke og ev. frukt/måltid kjem i tillegg.

Her finn du:

  • satsar for betaling for barnehageplass, gjeldande frå 01.01.2018
  • satsar for kost (mat/drikke/frukt)
  • informajson om moderasjonsordningar
    • søskenmoderasjon
    • redusert foreldrebetaling
    • gratis kjernetid

 


Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no