Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image

Fellingsavgift etter hjortejakta

årsbukk_300x200
Fellingsavgift for hjort i Kvinnherad er fastsett av kommunestyret 22.mai 2008. Det er seinare ikkje gjort nytt vedtak og satsane står ved lag.
Endring og differensiering av fellingsavgifter for hjort i
Kvinnherad kommune 2008
Kommunestyret hadde saka føre i møte 22.05.08 sak 2008/40 og gjorde følgjande
samrøystes vedtak:
Vedtak frå Kommunestyret den 22.05.2008
Kommunestyret vedtek nye og differensierte satser for fellingsløyver på hjort i kommunen. De
nye satsene blir;
• for vald med bestandsplan; voksne dyr kr 260.- og for kalv kr 160.-
• for vald uten bestandsplan: voksne dyr kr 330.- og for kalv kr 200.-
• alle dyr med slaktevekt 35 kg og under skal betalast som kalv, men rapporterast i rett
aldersgruppe.


Det blir sendt ut rekning til valda i etterkant av jakta ut frå rapportane som er kome inn.

Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no