Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image

Fellestenesta

Har administrasjonskontoret i rådhuset, Rosendal

Kontakt

Verksemd: Fellestenestene    
Leiar: Gunn Berit Sandnes Fosse Telefon: 970 24 282
Adresse: Rådhuset  Fax:  534 83130
Postnummer: 5470 Poststad: Rosendal

 

Kvinnherad rådhus

Generelt

Verksemda er lokalisert i rådhuset, men splitta på fleire etasjar. Opningstida er frå kl 0800 - 1530. Ikt-fellestenester har også kontor/verkstad på Husnes. Ordførar og rådmannsteam er lokalisert til verksemda. Dei fleste brukarane av våre tenester er kollegaer i andre verksemder, men det er også betydeleg kontakt med innbyggjarane i kommunen.

Satsingsområde

 

Fellestenesta satsar på utvikling av effektive og funksjonelle prosessar og godt arbeidsmiljø med vekt på service og imøtekomande åtferd retta mot publikum.

Visjon

Fellestenesta sitt motto er

  • Forbetring
    Fornying
    Forenkling

 i alt vi føretek oss. Vi fokuserer på godt arbeidsmiljø, kvalitet i arbeidet og service.


Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no