Våre betalingsvilkår ved EHF-faktura er: Netto 20 dagar etter mottak av korrekt faktura, om ikkje anna er bestemt i avtale. Vår adresse for elektronisk faktura er «9908:964967636».

Kvinnherad kommune anbefaler at du som leverandør tar kontakt med oss ved fyrste sending av EHF-faktura, slik at vi får sjekka at fakturaen kjem fram.

Les meir om EHF-faktura på: http://www.anskaffelser.no/e-handel/faktura

Faktura på e-post er ikkje å rekna som elektronisk handelsformat (EHF-faktura).

For behandling av faktura bruk denne sjekklista
1. Opplysningar som må vera påført faktura: 
    a. Adresse til sentralt fakturamottak
    b. Ditt organisasjonsnummer
    c. Ditt bankkontonummer
    d. Fakturanummer og eventuelt KID
    e. Fakturadato
    f. Forfallsdato

2. Faktura bør merkas med adresse varene er levert

3. Faktura må merkast i felt «Deres ref.» med oppgitt Resursnr. (Profil)

Resursnr. må skrivast nøyaktig som oppgitt– utan andre tegn, bokstavar eller mellomrom.

Adresse til sentralt fakturamottak er:
Kvinnherad Kommune
Økonomikontoret
Rosendalsvegen 10
5470 ROSENDAL

For meir informasjon kontakt:
Anita Hille, tlf. 53 48 31 45 / 53 48 31 00