Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image

Faktura til Kvinnherad kommune

efaktura

Kvinnherad kommune tar kun imot faktura elektronisk etter EHF standarden.

 

Kvinnherad kommune tar kun imot faktura elektronisk etter EHF standarden. Dette skjer gjennom aksesspunkt. Alle som skal senda og ta imot faktura i elektronisk handelsformat (EHF-faktura), må knyta seg til eit aksesspunkt. Elektronisk faktura er eit lovfesta krav.
 
Våre betalingsvilkår ved EHF-faktura er: Netto 20 dagar etter mottak av korrekt faktura, om ikkje anna er bestemt i avtale. Vår adresse for elektronisk faktura er «9908:964967636».
 
Kvinnherad kommune anbefaler at du som leverandør tar kontakt med oss ved fyrste sending av EHF-faktura, slik at vi får sjekka at fakturaen kjem fram.
 
Les meir om EHF-faktura på: http://www.anskaffelser.no/e-handel/faktura
 
Faktura på e-post er ikkje å rekna som elektronisk handelsformat (EHF-faktura).
 
For behandling av faktura bruk denne sjekklista:
 1. Opplysningar som må vera påført faktura:
 2. Adresse til sentralt fakturamottak
 3. Ditt organisasjonsnummer
 4. Ditt bankkontonummer
 5. Fakturanummer og eventuelt KID
 6. Fakturadato
 7. Forfallsdato
 8. Faktura bør merkas med adresse varene er levert
 9. Faktura må merkast i felt «Deres ref.» med oppgitt referanse (Profilnr.)
  Profil må skrivast nøyaktig som oppgitt– utan andre tegn, bokstavar eller mellomrom.
   
  Adresse til sentralt fakturamottak er:
  Kvinnherad Kommune
  Økonomikontoret
  Rosendalsvegen 10
  5470 ROSENDAL
   
For meir informasjon kontakt :
Anita Hille, tlf. 53 48 31 45 / 53 48 31 00

Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no