Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image

Ergoterapi

Ergoterapeutar gjev tenester til barn/unge, vaksne og eldre som har vanskar med å utføra daglege aktivitetar på grunn av funksjonstap. Tiltaka har som mål å fremja deltaking og sjølvstende i heim, barnehage/skule/arbeid, og i samfunnet for øvrig.

Kva kan vi hjelpa med?

  • Hjelp til å søkja om tekniske hjelpemiddel, spesialtilpassa bil etc.
  • Råd og vegleiing i forhold til fysisk tilrettelegging av bustad.  Både endringar i eksisterande bustad og nye bygg
  • Vegleiing og trening i forhold til å fungera i dagleglivet.

Tenesten er gratis.

Kontaktinformasjon

Ingebjørg Teigland - Rosendalsona -  906 78 525

Miann Eylegard -  Halsnøysona + born i heile kommunen - 913 79 749

Ann Kristin Næss - Husnessona - 992 02 359


Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no