Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image

Nyhende og aktuelt

Ergoterapi

Ergoterapeutar gjev tenester til barn/unge, vaksne og eldre som har vanskar med å utføra daglege aktivitetar på grunn av funksjonstap. Tiltaka har som mål å fremja deltaking og sjølvstende i heim, barnehage/skule/arbeid, og i samfunnet for øvrig.

Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no