Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image

​E-Handel og digitalisering – er di bedrift klar?

ehandel

Bømlo kommune som vertskommune for felles E-Handelsprosjekt inviterer leverandørane til interkommunal fagdag saman med DIFI.

20 kommunar på Haugalandet,
Sunnhordland og Hardanger inviterer di
bedrift til interkommunal fagdag med DIFI
 
(Direktoratet for IKT og Forvaltning) om
E-Handel og digitalisering.
Leverandørmedverknad og -utvikling er
sentrale suksess-faktorar for å lukkas
 
Tid: Torsdag 1. juni 2017 kl. 12:00 – 15:30
Stad: Nygårdssalen på Tysværtunet i Aksdal (Tysvær kommune)

Vertskommunen Bømlo inviterer på vegne av samarbeidskommunane Haugesund, Karmøy, Tysvær, Bokn, Utsira, Etne, Vindafjord, Suldal, Sauda, Sveio, Stord, Fitjar, Tysnes, Kvinnherad, Odda, Jondal, Ulvik, Ullensvang og Eidfjord.
 
Program:
 
1200 – 1330: DIFI held innlegg om E-Handel og digitalisering.
1330 – 1400: Pause og nettverksbygging
1400 – 1530: DIFI
held innlegg om E-Handel, med særleg fokus på viktige utfordringar både små og store leverandører står i. DIFI gjer greie for status innan digitalisering, for krav og pålegg og svarar på spørsmål.
 
 
Leverandørane og kommunane får høve til å møtas og utveksla spørsmål og erfaringar.
 
Gratis deltaking!
 
VEL MØTT til spennande fagdag

Påmelding og evt. spørsmål sendes innan 19. mai 2017 til:

Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no