Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image

Direktesending og videoarkiv frå kommunestyremøte i Kvinnherad.

Kommunestyret er det øverste styrande organ i kommunen, og gjer vedtak på kommunen sine vegne dersom ikkje anna følgjer av lover og forskrifter.

Kommunestyret har 35 representantar, valde etter reglane i kommunelova og vallova.


Kommunestyret har ansvar for heilskapleg styring og prioritering av kommunen sine tenester, oppgåver og ressursar og er ein arena for levande politisk debatt og diskusjon om aktuelle spørsmål.

 

Kvinnherad kommunestyre har direkteoverføring på internett av alle sine møte.
Når kommunestyret har møte finnes under Møteoversyn.

 

 

  Gå til:  Direktesending       eller      Videoarkiv


Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no