Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image

Siste nytt frå departementet

Helse_logo_dept_250x44
.

Diskutere seniorpolitikk med ansatte i Oppegård kommune

2014-04-11
Statssekretær Astrid Nøklebye Heiberg møtte ansatte og ledelse i Oppegård kommune for å diskutere og få innspill om aktiv aldring og seniorpolitkk til ny stortingsmelding om folkehelse.

Krav for å kunne være allmennlege med rett til trygderefusjon

2014-04-11
Turnustjeneste er ikke nødvendig for at leger utdannet i EØS-land skal kunne være allmennleger med rett til trygde­refusjon under veiledning. Helse- og omsorgsdepartementet har forskriftsfestet dette for å overholde EØS-avtalen.

Lovregulerer omskjæring for å hindre helseskade

2014-04-11
Regjeringen foreslår at det legges til rette for omskjæring i spesialisthelsetjenesten for å hindre at gutter blir omskåret av ukyndige personer under helsefarlige forhold.

God behandling og godt personvern med nye lover

2014-04-11
Helseopplysningene skal følge pasienten og være tilgjengelige for helsepersonell som skal gi helsehjelp. Det er det viktigste formålet med regjeringens forslag til ny lov om pasientjournaler.

Opphever forbudet mot produksjon av alkohol på Svalbard

2014-04-11
I dag er det forbudt å produsere alkohol på Svalbard. I statsråd fredag foreslår regjeringen å oppheve dette forbudet.

Reseptpliktige legemidler på nett

2014-04-10
Regjeringen ønsker å åpne for at nettapotek skal kunne sende reseptpliktige legemidler.

Åpner minipol i Herøy

2014-04-09
Vinmonopolet åpner onsdag 9. april minipol i Herøy kommune i Nordland.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie til Bodø

2014-04-03
Fredag 4. april besøker statsråden Jobbhuset i Bodø og åpner Sølvsuper Helse- og velferdssenter.

Ny møteplass for folkehelse

2014-03-26
Samarbeid mellom frivillige organisasjoner og myndighetene er viktig i folkehelsearbeidet. Nå går Frivillighet Norge og Helse- og omsorgsdepartementet sammen for å lage en ny nasjonal møteplass for folkehelse som skal styrke samarbeidet mellom frivillige organisasjoner og myndigheter.

Lansering av nasjonal strategi for bustadsosialt arbeid 2014 - 2020

2014-03-25
Statsrådane Jan Tore Sanner og Robert Eriksson presenterer strategien saman med statssekretærane Cecilie Brein-Karlsen (Helse- og omsorgsdepartementet), Vidar Brein-Karlsen, (Justis- og beredskapsdepartementet) og Maria Hoff Aanes (Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet).


Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no