Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image
LøfallstrandFV48

Til offentleg ettersyn

Forslag til kommunedelplan for omlegging av Fv 48 Løfallstrand til høyring. Planident 1224 20120025 Nb: nye filer 10.12.13

Kvinnherad formannskap gjorde dette vedtaket i møte 10.10.2013:
Kvinnherad formannskap vedtek i samsvar med plan- og bygningslova §§ 5-2 og 11-14 å legge planforslag til kommunedelplan for omlegging av Fv48 Løfallstrand ut til høyring og offentleg ettersyn med åtte veker frist for uttale.

4891459_1555100

Interkommunal strandsoneplan for Sunnhordland. Innspel til planarbeidet.

Samarbeidsrådet og Kvinnherad kommune minner om at arbeidet med den interkommunale strandsoneplanen har starta opp, og at det framleis er høve til å koma med innspel til planarbeidet fram til 31.august i år.
Byggebransjetreff 8. januar 2013

Presentasjonar frå byggebransjetreff 8. januar 2012

Vi takkar for godt frammøte og god stemning på samlinga! Her kan du lasta ned presentasjonane frå dei ulike innlegga i PDF-format.
Byggebransjetreff

Informasjonsmøte for byggebransjen 8. januar 2013

Kvinnherad kommune inviterer til fagtreff med tema uavhengig kontroll og tilsyn i Kulturhuset Husnes tysdag 08.01.2013 kl. 9 - 11. Program, påmelding og anna informasjon finn du her.
Presentasjonar frå bransjefrukosten februar 2012

Til nedlasting:

Presentasjonar frå bransjefrukost 15. februar 2012

Vi takkar for godt frammøte og gode innspel på samlinga i dag! Her kan du lasta ned ei PDF-fil med presentasjonane som vart halde.
Invitasjon til bransjefrukost

Invitasjon:

Ny bransjefrukost for bygg-, eigedom- og planbransjen

Onsdag 15. februar 2012 ønskjer Kvinnherad kommune velkomen til fagtreff med fokus på regelverk og aktuelle dokumentasjonskrav. Denne gangen vert samlinga på Rosendal Fjordhotel.
Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no