Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image
Hattebergsdalen

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområde

Kvinnherad kommune ynskjer innspel til endring av og forslag til nye friluftslivsområde. Høyring på prosjekt  "Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområde".   

Byggesakspapir_ill

Søknad om byggetiltak

Byggesaksblankettar

Kvinnherad kommune har no fjerna byggesøknadsblankettane på kommunen si heimeside, og viser no til Direktoratet for byggkvalitet (dibk) sine skjema.

LøfallstrandFV48

Til offentleg ettersyn

Forslag til kommunedelplan for omlegging av Fv 48 Løfallstrand til høyring. Planident 1224 20120025 Nb: nye filer 10.12.13

Kvinnherad formannskap gjorde dette vedtaket i møte 10.10.2013:
Kvinnherad formannskap vedtek i samsvar med plan- og bygningslova §§ 5-2 og 11-14 å legge planforslag til kommunedelplan for omlegging av Fv48 Løfallstrand ut til høyring og offentleg ettersyn med åtte veker frist for uttale.

4891459_1555100

Interkommunal strandsoneplan for Sunnhordland. Innspel til planarbeidet.

Samarbeidsrådet og Kvinnherad kommune minner om at arbeidet med den interkommunale strandsoneplanen har starta opp, og at det framleis er høve til å koma med innspel til planarbeidet fram til 31.august i år.
Byggebransjetreff 8. januar 2013

Presentasjonar frå byggebransjetreff 8. januar 2012

Vi takkar for godt frammøte og god stemning på samlinga! Her kan du lasta ned presentasjonane frå dei ulike innlegga i PDF-format.
Byggebransjetreff

Informasjonsmøte for byggebransjen 8. januar 2013

Kvinnherad kommune inviterer til fagtreff med tema uavhengig kontroll og tilsyn i Kulturhuset Husnes tysdag 08.01.2013 kl. 9 - 11. Program, påmelding og anna informasjon finn du her.
Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no