Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image
Budsjett 2010 og økonomiplan 2010 - 2013

Revidert budsjett 2010 og økonomiplan 2010 - 2013

Revidert årsbudsjett for 2010 vart saman med revidert økonomiplan for perioden 2010 - 2013 vedteke av Kvinnherad kommunestyre 17.06.2010.
Budsjett 2010 og økonomiplan 2010 - 2013

Årsbudsjett 2010 og økonomiplan 2010 - 2013

Årsbudsjettet for 2010 vart saman med økonomiplan for perioden 2010 - 2013 vedteke av Kvinnherad kommunestyre 17.12.2009.

Saldert budsjettgrunnlag frå rådmannen

Budsjett 2010

I tråd med årshjulet og tidlegare politiske vedtak har rådmannen utarbeidt budsjettgrunnlag, samt forslag til økonomiplan og revidert handlingsplan.

Årsbudsjett 2009 for Kvinnherad kommune

Årsbudsjettet for 2009 vart saman med økonomiplan for perioden 2009 - 2012 vedteke av Kvinnherad kommunestyre 18.12.2008.
Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no