Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image

Kommunalt næringsfond

Det kan søkjast om tilskot og lån frå kommunen sitt næringsfond. Særleg gjeld dette nyskapande prosjekt og prosjekt som fører til betre sysselsetjing i næringssvake områder. Næringsfondet sine vedtekter og retningsliner finn du her saman med opplysningar om korleis du kan søkja.

Ingressbilde til bransjefrukost 1:2011

Vi inviterer:

Bransjefrukost for bygg-, eigedom- og planbransjen

Onsdag 15. juni 2011 kl. 8 - 11 ønskjer vi velkomen til fagtreff med tema eigedomsutvikling. Staden er Rosendal Turisthotell.
Logo Kom til Kvinnherad_960x220

Kom til Kvinnherad: Samling i Bergen 19.mai

Kvinnherad kommune og næringslivet i Kvinnherad inviterer til samling i Bergen torsdag 19.mai 2011 på Jacob Aalls kl.18.00.
Samarbeidsrådet logo

TILDELING BEDRIFTER - NYETABLERINGAR

REGIONALT NÆRINGSFOND 2011

Samarbeidsrådet for Sunnhordland forvaltar midlar til utvikling gjennom Regionalt Næringsfond.
Oversikt over næringsareal pr. juni 2008

Næringsareal i Kvinnherad

Her finn du ei oversikt over næringsareal der arealbruken er avklara i kommuneplanen. Det er vidare teke med ein del opplysningar om status, dvs. grad av tilrettelegging, eigartilhøve, areal osv. Oversikta er meint som informasjon til nyetablerarar og eksisterande bedrifter som treng nytt areal.
IMG_8983

Tilflyttarsamling

Torsdag den 7.oktober vert alle som melde flytting til Kvinnherad i 2009 og fyste halvdel av 2010 invitert til ei samling i Kommunestyresalen
Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no