Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image
Barnehagebarn i aktivitet

BARNEHAGEPLASS. Ny søknad - endra plass/barnehage - oppseiing

Det er mogleg å søkja barnehageplass heile året.

15.februar var søknadsfrist for hovudopptak frå august 2017. Søknader som kjem inn etter fristen, vert handsama når aktuelle barnehagar har ledig kapasitet.

Vedtekter kommunale barnehagar

Vedtekter for kommunale barnehagar. Vedteke av Kvinnherad kommunestyre 25.februar 2016

Såpebobler

Foreldrebetaling i barnehage

Satsar for foreldrebetaling i barnehage frå januar 2017

Alle med

Moderasjonsordningar for foreldrebetaling i barnehage

Nasjonale ordningar for reduksjon i foreldrebetaling.
Dette gjeld kommunale og private barnehagar.

 

Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no