Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image
Vera Saman - logo

Foreldremøte for barnehagane i Kvinnherad 2.mars kl. 20.00 - kl.21.30 i Kulturhuset Husnes

Tema:
Foreldra si rolle når det gjeld relasjonsbygging, grensesetjing og førebygging av mobbing og negative handlingar

Leik og læring - hand i hand_400x613

BARNEHAGEPLASS. Ny søknad - endra plass/barnehage - oppseiing

Det er mogleg å søkja barnehageplass heile året. Barnehagane tildeler plass når det er ledig kapasitet.

15.februar er søknadsfrist til hovudopptak. Dette gjeld plass for barnehageåret 2017/2018.

Såpebobler

Foreldrebetaling i barnehage

Satsar for foreldrebetaling i barnehage frå januar 2017

Alle med

Moderasjonsordningar for foreldrebetaling i barnehage

Nasjonale ordningar for reduksjon i foreldrebetaling.
Dette gjeld kommunale og private barnehagar.

 

Vedtekter kommunale barnehagar

Vedtekter for kommunale barnehagar. Vedteke av Kvinnherad kommunestyre 25.februar 2016

Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no