Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image
Barnehagebarn i aktivitet

BARNEHAGEPLASS. Ny søknad - endra plass/barnehage - oppseiing

Det er mogleg å søkja barnehageplass heile året.

15.februar er søknadsfrist for hovudopptak frå august 2018. Søknader som kjem inn etter fristen, vert handsama når aktuelle barnehagar har ledig kapasitet.

Såpebobler

Foreldrebetaling i barnehage

Satsar for foreldrebetaling i barnehage frå januar 2018

Alle med

Moderasjonsordningar for foreldrebetaling i barnehage

Nasjonale ordningar for reduksjon i foreldrebetaling.
Gjeld kommunale og private barnehagar.

 

Vedteken barnehage- og skulerute 2018-2019

 

Barnehage-og skuleruta 2018-2019

I medhald av Opplæringslova §2-2 Omfang av grunnskuleopplæringa i tid, og i medhald av delegert avgjerdsrett til rådmannen, er barnehage- og skuleruta for 2018-2019 vedteken.

Utkastet har vore på høyring, jf. Forvaltningslova kap III.

Barnehage- og skuleruta 2018-2019 finn du på Kvinnherad kommune si heimeside:

www.kvinnherad.kommune.no

 

Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no