Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image

Barn og familie

UNDER BARN OG FAMILIE FINN DU DESSE TENESTENE 

  • avlasting for barn og unge
  • barnevern
  • helsestasjon
  • jordmortenester
  • PP-tenester
  • utekontakt
  • barnehagar

Mange av desse tenestene er samla i Tiltak og tenester for barn og unge

 

 

BARNEHAGAR

Jensajordo   arkeologar

 

 

 

 

 

 

 

 

Opplysningar om barnehagetilbodet og den einskilde barnehagen i Kvinnherad er å finna under barn og familie -> barnehagar.
Sjå lenke under

Meir informasjon kan du få ved å kontakta:

rådgjevar for barnehage   Astri S. Måkestad
telefon                                  53483100 / 53483224
epost                                    astri.maakestad@kvinnherad.kommune.no

Informasjon som gjeld barnehagetilbodet i Kvinnherad

 


Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no