Nokre personar som treng arbeidstrening/praksis, treng oppfølging og rettleiing av ein arbeidsleiar. Her vil det vere variert arbeid alt etter årstid og kva oppgåver som treng å verta utført. Det er NAV som gjer vedtak om tilbodet.

Kontakt

Jarle Bruntveit
Tlf: 488 670 95