Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image

Klageutvalet

Klageutvalet er oppnemnd i samsvar med reglane i forvaltningslova og skal ha 3 medlemmer som er kommunestyremedlemmerer.

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne

Rådet har 5 medlemer, 4 valde blant menneske med nedsett funksjonsevne og 1 medlem blant kommunestyret sine medlemer.
Leiar og nestleiar vert valde av kommunestyret.

Råd for eldre

Råd for eldre har 5 medlemer og vararepresentantar, 4 blant alderspensjonistar, og 1 medlem blant kommunestyret sine medlemmer.
Leiar og nestleiar vert valde av eldrerådet.

Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no