Temamøte om utnytting av beiteressursane

Landbrukskontoret inviterer til nytt temamøte!
Denne gongen om beiting og beiteressursar.

Vi er glade for at Kari Elsa des Bouvrie frå Fylkesmannen vil informere og svare på spørsmål.
- Kva ordningar har vi for støtte til beitebruk?
- Kva tiltak kan godkjennast?
- Diskusjon og høve til å stilla spørsmål om organisert beitebruk, regionalt miljøprogram og produksjonstilskot.

Velkommen!

Arrangør: Landbrukskontoret
: Kommunestyresalen, Kvinnherad rådhus
Tid: tirsdag 19. november 19:30
Meeting