Temakveld om skog og klimaendrigar

Velkomen til skogkveld med tema
«Skog og klimaendringar»

Tysdag 12. november 2019 klokka 19.00 til 22.00 på Grendahuset, i Herøysund.

I dag står verda overfor store klimautfordringar, og viss utviklinga fortset som før, vil vi gå ei usikker framtid i møte. Skogen har stor innverknad på klimaet. Den bind karbon i trevirket, reinsar lufta og bidrar til å regulere temperaturen på jorda.
Helge Kårstad frå Kystskogbruket skal hjelpe oss til å kjenne korleis skogen påverkar klimaet og på kva måte skogen kan vere ein del av løysninga på klimautfordringane verden står overfor i dag. Tipping med premiering!

Kaffi og enkel servering

Vel møtt!

Landbrukskontoret og Søre Kvinnherad Skogeigarlag

: Grendahuset - Herøysund
Tid: tirsdag 12. november 19:00
Annet