Folkemøte om kommuneplanen på Halsnøy

Onsdag 11. september blir det folkemøte om kommuneplanen Kvinnherad2050 på Halsnøy. Møtet bli arrangert saman med interimstyret for "Halsnøy - øy i vekst". Det vil bli informert om arbeidet med kommuneplanen, samstundes som det vert høve til å samtala og kome med innspel.

Arrangør: Kvinnherad kommune
: Halsnøy skule
Tid: onsdag 11. september 19:00
Meeting