Naturmangfald

Ei alvorleg utvikling for naturen
– kva betyr det og kva kan vi gjøre»

Dette er tittelen på det første foredraget
i Kvinnherad Senioruniversitet i haust.
Torsdag 12. september kjem Ivar A. Baste
til Rosendal og Senioruniversitetet med
eit foredrag om naturmangfald.

Arrangør: KVINNHERAD SENIORUNIVERSITET
: Rosendal Samfunnshus
Tid: torsdag 12. september 11:00
General