Skogkveld om forynging

Det har blitt mykje hogd i området vårt i den siste tida, men det går seint med forynging.
Rolf Erling Loe, instruktør i Aktiv Skogbruk, vil hjelpe oss å tenkje nytt om foryngingog tek oss gjennom følgjande tema i løpet av kvelden:
- Korleis forynga skog - foryngingsmetodar
- Skoglova om foryngingsplikt
- Økonomi – lønsemd ved foryngingstiltak
- Kva som er viktig å kontrollere etter foryngingstiltaket er utført
- Skog som karbonlager i klimadebatten

Arrangør: LANDBRUKSKONTORET
: Ungdomshuset på Hatlestrand
Tid: onsdag 11. september 19:00
General