Bra mat for betre helse, kosthaldskurs

Kosthaldskurset bidreg til å auke merksemda om matvanar og matvareval, auka motivasjonen til å endre vanar, få praktiske råd til kvardagen, auke forståiinga av varedeklarasjonar og utveksle erfaringar.

Kurset går over fem møter på omlag 2 timar og kostar kr 200,-

Ta kontakt for ytterligare informasjon og påmelding:

Arrangør: FRISKLIVSSENTRALEN
: Kulturhuset Husnes
Tid: fredag 5. april
Annet