KOLS kurs

Lærings og meistringskurs for deg med KOLS som er motivert for å gjere ein eigeninnsats for betre helse.
Du vil få informasjon om tema som sjukdomslære, medisinar, eigenbehandling, fysisk aktivitet, ernæring og psykisk helse. Samtidig er det ein arena for å dele erfaringar og kome med spørsmål. Lokale brukarorganisasjonar bidreg med erfaringar og informerer om tilbod lokalt. Det vert gode pausar undervegs. Enkel lunsj inkludert.

Arrangør: FRISKLIVSSENTRALEN
: Kulturhuset Husnes
Tid: onsdag 27. mars 09:00
Annet
http://www.kvinnherad.kommune.no/laering-o...